IPL2022  MI VS PBKS DREAM TEAM

IPL2022  MI VS PBKS DREAM TEAM

My Dream Team

MI KEY PLAYERS

MI KEY PLAYERS

I Kishan R sharma S Yadav S Bumrah J Unadkat K Pollard

PBKS KEY PLAYERS

PBKS KEY PLAYERS

M Agarwal S Dhavan J Bairstow Livingtone r chahar rabada

MI Team 

Key Player Stats

I Kishan 175 Run

R Sharma 80 Run

S Yadav 120 Run

Pollard 47 run 1wk

J Bumrah 3wk

J Unadkat 1wk

PBKS Team 

Key Player Stats

M Agarwal 42 run

S Dhavan 127 run

J Bairstow  8 run

livingstone  162 run 2 wk

K Rabada 4wk

R Chahar 7 wk

Dream 11

M Agarwal

S Dhavan

J Bairstow

livingstone (vc)

K Rabada

R Chahar

R Sharma (c)

S Yadav

I Kishan (w)

K Pollard

J Bumrah